Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu v zmysle ustanovení Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov /GDPR/ Vážená dotknutá osoba/ uchádzač o zamestnanie, zákazník/ podnikateľský subjekt Jozef Janiš-EKO-STAVSOL, 913 03 Drietoma 707 / ďalej len ,,prevádzkovateľ“/ za účelom uzatvárania zmluvných vzťahov so zákazníkmi pre realizáciu výkonu predmetov činnosti podnikania, zmluvných vzťahov s uchádzačmi o zamestnanie, vyžaduje Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradým záujmom. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako zabezpečujeme ich bezpečnosť: Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:Jozef Janiš-EKO-STAVSOL707913 03 DrietomaIČO:17562007Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Trenčíne, číslo živnostenského registra: 309-3173Majiteľ firmy: Jozef Janiše-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.tel. kontakt: 032/64 991 19 Zodpovedná osoba nebola ustanovená. Aké osobné údaje spracúva prevádzkovateľ a na aký účel? Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nadväznosti na ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ustanovenia Všeobecného nariadenia o ochrane údajov /GDPR/. Zákazník: Bežné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko za účelom uzatvorenia konkrétnej zmluvy na realizáciu obchodu a uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich z konkrétnej zmluvy, ďalej kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo. Vymedzené osobné údaje sú teda spracúvané na účely plnenia zmluvy. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu so zákazníkom. Doba uchovávania údajov: v súlade so zásadou minimalizácie, po nevyhnutnú dobu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Uchádzač o zamestnanie: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rok narodenia, za účelom uzatvorenie pracovného pomeru, dohôd v zmysle Zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ďalej kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo. Poskytovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účel plnenia zmluvy. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu s uchádzačom o zamestnanie. Doba uchovávania údajov: v súlade so zásadou minimalizácie, po nevyhnutnú dobu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má právo: získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v...

Pokračovať...

Stavebná firma JJ-EKO-STAVSOL

 

Ponúkame nasledujúce služby

 • Stavebná činnosť

  Odborne vykonáme výstavbu vodovodov, plynovodov a kanalizácii, vodovodných a kanalizačných prípojok, vodoinštalačné práce, prekládky kanalizácií a plynovodov, plynoinštalačné, zemné a výkopové práce a profesionálne zvládneme aj hrubé stavby rodinných domov.

 • Predaj stavebného materiálu

  Dodáme Vám štrky rôznych frakcií, piesok, jednoducho stavebný – sypký materiál na murovanie, betónovanie, podsypy a zásypy. To všetko nielen predávame, ale postaráme sa aj o jeho dopravu na Vami požadované miesto.

 • Doprava stavebného materiálu

  V rámci Slovenska zabezpečíme dopravu sypkých stavebných materiálov ako štrk, piesok, betóny na miesto dodania podľa objednávky. Disponujeme spoľahlivým vozovým parkom a skúsenými vodičmi. Dodržíme dohodnuté termíny.Na nás čakať nebudete.

Noviny

 • Ubytovanie neposkytujeme do odvolania
  Dovoľujeme si Vás informovať, že ubytovanie momentálne neposkytujeme až do odvolania. V Drietome, dňa 06.11.2018. Jozef Janišmajiteľ firmy/prevádzkovateľ ubytovania
  Napísané utorok, 06 november 2018 17:29
 • Ocenenie našej práce
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky udelilo dňa 25.11.2011 podnikateľskému subjektu Jozef Janiš - EKO-STAVSOL "ČESTNÉ UZNANIE" za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.
  Napísané streda, 02 júl 2014 00:00

Sme "stará škola", a sme na to hrdí

Od vzniku firmy, pracujeme zodpovedne a svoju prácu vykonávame tak, aby slúžila v prospech ľudí. Nezáleží na tom, či ide o malú stavbu alebo veľký projekt. V každom diele sme odviedli kus poctivej práce, za ktorú sa nemusíme hanbiť a vybudovali dlhoročné obchodné vzťahy.

Stavebná firma Trenčín
Sme na Vašej strane

Pri zadaní dopytu na stavebné práce myslíme od prvej konzultácie na Vaše potreby a predstavy. Radi Vám poradíme najlepšie riešenie.

Využívame svoje skúsenosti z oblasti stavebníctva
Využívame svoje skúsenosti

Ak vieme prácu urobiť kvalitnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie, urobíme ju. Robíme to tak, už celé desaťročia, od vzniku firmy.

Máme dlhoročné skúsenosti z oblasti stavebníctva
Za svojou prácou si stojíme

Nájdete nás na tej istej adrese aj po úhrade faktúry. Za svojou prácou si stojíme. Je to jednoduché, keď ju robíme poriadne.

Objednávkou u nás podporíte prácu v Trenčianskom regióne. Srdečne ďakujeme.

Komfortné ubytovanie pri Trenčíne za prijateľnú cenu

Plánujete prísť do Trenčína za prácou alebo zábavou a hľadáte ubytovanie s dostatočným komfortom? Také, ktoré nezničí váš rozpočet? Ponúkame ubytovanie len pár km od Trenčína, v 4 a 3-lôžkových izbách s celkovou kapacitou 25 osôb. Každá izba má vlastnú toaletu, sprchovací kút, TV, kuchynský kútik s vybavením a s parkovaním si tiež nemusíte robiť starosti.


VIAC O UBYTOVANÍSlužby
Ubytovanie Trenčín

Naši partneri

Dôvera spoločnosti Západoslovenská distribučná je pre nás ocenením, ktoré nás zaväzuje už niekoľko rokov poskytovať stavebné práce v najvyššej kvalite.

Je pre nás cťou, byť dodávateľom stavebných prác pre obec Drietoma a pomáhať tak pri zvyšovaní kvality života jej občanov.

So spoločnosťou Zeppelin SK s.r.o. spolupracujeme pri realizácii stavieb.

Pracujeme výhradne so spoľahlivými a kvalitnými stavebnými mechanizmami CATERPILLAR.