Naša práca slúži na úžitok
obyvateľom miest a obcí na Slovensku

  • Upozornenie

    Z dôvodu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nebudeme poskytovať ubytovanie v našom ubytovacom zariadení. Toto obmedzenie platí až do odvolania. Za pochopenie ďakujeme.

    0 comment