Naša práca slúži na úžitok
obyvateľom miest a obcí na Slovensku

  • Ocenenie našej práce

    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky udelilo dňa 25.11.2011 podnikateľskému subjektu Jozef Janiš - EKO-STAVSOL "ČESTNÉ UZNANIE" za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.

    0 comment